Eerlijk ondernemen

We mogen van bedrijven verwachten dat ze de basisrechten van de werknemers respecteren en dat ze het milieu niet vervuilen. Niet alleen overheden zijn verantwoordelijk, maar ook bedrijven kunnen en moeten alles doen om te zorgen dat de werknemers goed werk hebben. Dat er geen kinderarbeid is, geen dwangarbeid en dat werknemers zich kunnen organiseren in vakbonden. De FNV zet zich in voor Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO) en is betrokken bij diverse IMVO-convenanten. Zie: duurzaam-ondernemen op de site van fnv

Eerlijk ondernemen houdt ook in:

  • Eerlijke productieketens
    Veel spullen die we dagelijks gebruiken maken eerst een wereldreis voor ze bij ons terechtkomen. De kleding die je draagt wordt ver weg in elkaar gezet, de chocopasta in je keukenkastje bevat mogelijk palmolie uit IndonesiŽ en cacao uit Ivoorkust en andersom vinden plezierjachten uit Nederland juist hun einde op een Aziatisch strand. Mondiaal FNV werkt met lokale partners aan goede arbeidsomstandigheden in dit soort productieketens.
  • Internationale handelsverdragen
    De FNV legt samen met andere organisaties druk op onderhandelaars en politici in Nederland en Europa voor eerlijke handel. En voor sociale en duurzame internationale handelsafspraken. Met sociaal bedoelen we: afspraken die goed zijn voor werknemersrechten en ons welzijn. En met duurzaam: afspraken die goed zijn voor de natuur en het milieu. Zie: https://www.fnv.nl/over-de-fnv/fnv-over-de-grens/wat-we-internationaal-doen/de-fnv-werkt-over-de-hele-wereld/internationale-handelsverdragen


MONDIAAL FNV NOORD streeft na
  1. Niet te investeren in de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden
  2. Geen producten/grondstoffen waarvan de opbrengst direct gebruikt wordt ter financiering van conflicten (diamanten, goud, steenkool)
  3. Naleving van de fundamentele ILO arbeidsnormen
  4. Deze fundamentele ILO arbeidsnormen als bodem in handelsverdragen (dus geen TTIP, TISA e.d.)
Binnen MONDIAAL FNV NOORD is er kennis over dit onderwerp. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunnen we u hier uiteraard in ondersteunen.

Meer informatie

Binnen Mondiaal FNV Noord is er kennis over dit onderwerp. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunnen we u hier uiteraard in ondersteunen. Ook is de informatie te vinden op de website van FNV Mondiaal