Kinderarbeid wereldwijd

Nog steeds ervaren we dat wereldwijd bij de productie van consumptiegoederen gebruik gemaakt wordt van kinderarbeid. Eind 19e eeuw hebben wij in Nederland hier een eind aan weten te maken. In de westerse wereld ‘zien we dit dan ook niet meer’ . Iedereen beseft hier dat kinderen onderwijs nodig hebben om zich te ontwikkelen en dat daarmee ook de samenleving zich in positieve zin ontwikkelt. Onze werkgroep vindt het belangrijk dat er een einde komt aan kinderarbeid en ondersteunt daarom de campagne ‘Stop Kinderarbeid. School de beste werkplaats’. In het kader van deze campagne is er, samen met de Algemeen Onderwijsbond (AOb), lesmateriaal ontwikkeld om deze thematiek voor kinderen in de bovenbouw aan de orde te stellen. Leden van onze werkgroep verzorgen gastlessen op scholen. Dit is een volledig programma dat ongeveer 1 tot 1,5 uur duurt. Door middel van een film en discussie met de kinderen hierover proberen wij de kinderen bewust te maken van deze thematiek en hoe kinderarbeid te herkennen is, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe wij als consumenten dit kunnen beïnvloeden. Scholen die graag zo’n gastles verzorgd willen zien op hun school kunnen contact opnemen met Gerhard Consten van onze werkgroep, T. 06 812 462 14 of via e-mail gerhardconsten@gmail.com