Klimaatverandering en energietransitie

De FNV onderschrijft de noodzaak van een energietransitie maar vindt wel dat dit op een eerlijke manier moet. De kosten mogen bijv. niet op de armen worden afgewenteld en werknemers die hun banen verliezen (bijv. in fossiele brandstofsector) moeten begeleid worden naar nieuwe banen. Lokaal FNV Groningen heeft een werkgroep energietransitie die het gemeentelijk energie transitiebeleid kritisch gaat volgen. De werkgroep heeft een manifest opgesteld als basis voor gesprek met gemeenteraadsfracties en maatschappelijke organisaties. Die gesprekken gaan de komende maanden gevoerd worden.

Manifest energietransitie.

Wat is Mondiaal FNV Noord?

De werkgroep MONDIAAL FNV NOORD is in 2015 ontstaan uit de fusie van al meer dan 35 jaar bestaande werkgroepen in FNV en ABVAKABO. De werkgroep is onderdeel van het lokaal netwerk FNV Groningen en is verbonden met Mondiaal FNV landelijk. De werkgroep bestaat uit kaderleden. Ze vergadert een zestal keer per jaar. Ze heeft vertegenwoordigers in de Landelijke Zuidelijk Afrikagroep en de MENA Palestina (Middle East and North Africa) werkgroep van de FNV en in de werkgroep senioren van FNV Noord West.