Schrijfactie

Schrijf uw vakbondscollega vrij

Vakbondsrechten zijn mensenrechten. Mondiaal FNV Noord schenkt aandacht aan het schenden van vakbondsrechten van onze collega’s wereldwijd. Op vergaderingen en bijeenkomsten staan wij met schrijfacties voor collega’s in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 10 december, Internationale Mensenrechtendag, sluit onze werkgroep aan bij de wereldwijde schrijfactie “Write for rights” van Amnesty International. Ook de vakbondssolidariteitsorganisatie "Labour Start" heeft schrijfacties via internet: Op http://www.labourstartcampaigns.net/actnowen.cgi?l=nl vindt u lopende campagnes.

* Voor meer informatie, zie: https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/respect-voor-vakbondsrechten