Landelijke sub Sahara werkgroep

Mondiaal FNV Noord is hierin vertegenwoordigd. Vakbondsleden uit de FNV met ervaring en kennis van de landen in deze regio hebben zich verenigd in de Werkgroep Sub-Sahara Afrika. Zij kennen de regio en kennen de geschiedenis en de vakbondsverhoudingen in deze landen. Vaak zijn zij er zelf geweest en hebben zelf een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van vakbonden aldaar. Zo zijn leden van de werkgroep actief geweest in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. En hebben zij daadwerkelijk bijgedragen aan vakbondsopbouw in landen als Zimbabwe, Zambia, Swaziland en Zuid-Afrika.

Partnerlanden

In het beleid van de Nederlandse regering komen verschillende landen uit deze regio in beeld voor bijzondere (ontwikkelings)samenwerking. Het gaat dan om de volgende landen: Benin, Burundi, EthiopiŽ, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Rwanda, Uganda en Zuid-Sudan. Vakbonden in landen uit deze regio komen dus ook in aanmerking voor steun via FNV Mondiaal uit de middelen die FNV Mondiaal ter beschikking krijgt van de Nederlandse overheid. Voor steun uit de eigen middelen van het FNV Solidariteitsfonds bestaat geen beleidsmatige beperking.