Palestina

Mondiaal FNV Noord is vertegenwoordigd in de landelijke MENA-Palestinawerkgroep. We steunen de strijd van onze Palestijnse collega's voor fatsoenlijke leefomstandigheden en eerlijke arbeidsomstandigheden.

MENA-PALESTINA WERKROEP FNV

De Palestinawerkgroep ontstond in december 1987, bij het beginnen van de Eerste Intifada. Deze voornamelijk vreedzame volksopstand tegen de IsraŽlische bezetting in alle in 1967 bezette gebieden maakte ook in Nederland veel indruk. De werkgroep richt zich op de Palestijnse vakbeweging, met name de PGFTU, de vrije vakbonden en de WAC. En heeft als doel binnen de FNV de (kader)leden op te wekken tot solidariteitsacties met hun collegaís in Palestina. Ook vraagt de werkgroep aandacht voor de betrokkenheid van veel Nederlandse bedrijven en overheid bij het economisch en militair ondersteunen van de bezetting. Veel Nederlandse bedrijven zijn nauw betrokken bij bedrijven in bezet Palestijns gebied, de Nederlandse overheid werkt nauw samen met politie en militair apparaat in IsraŽl. Dit zijn duidelijke schendingen van internationaal recht. In 2018 werd een nieuwe start gemaakt als MENA-Palestinawerkgroep van de Commissie Internationale Zaken van het ledenparlement. zie weblog: http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/

DE ROL VAN VAKBONDEN

Al tijdenlang staat de situatie in de bezette gebieden op de agenda van de IVV (Internationaal VakVerbond, in het Engels ITUC (International Trade Union Confederation) en zijn voorganger IFTU (International Federation of Trade Unions), de internationale beroepssecretariaten PSI (publieke sector), de UNI (communicatie), ITF (transport) etc. Er werden moties en programmaís m.b.t. steun aan de Palestijnse vakbonden en tegen de bezetting aangenomen. De nieuwe MENA-Palestinawerkgroep geeft het FNV-beleid op dit terrein vorm. We werken daartoe ook Europees samen in ETUI-Palestine (European Trade Union Initiative for Justice in Palestine).

Huidige actiepunten:
  • niet profiteren van de bezetting moet onderdeel worden van het iMVO-beleid (internationaal Maatschappelijk Verantwoord ondernemen). We willen daarover een bijeenkomst houden
  • contacten stimuleren tussen FNV-sectoren en Palestijnse bonden door projectondersteuning
  • het promoten van de Olijfboomcampagne, als steun voor Palestijnse boeren tegen landroof. (www.planteenolijfboom.nl) Deze campagne staat voor inkomsten, pensioen, arbeidsomstandigheden.